Miodrag Bričić

gosp. Miodrag Bričić, direktor
dipl. ing. saobraćaja

 

Preduzeće je osnovano 1996. godine sa sjedištem u Lončarima.

Osnovna djelatnost je bila prevoz putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju.

Povoljan geografski položaj na kojem smo locirani omogućio je razvoj i drugih djelatnosti kao što su: trgovina, ugostiteljstvo i farmacija.

Evropski kvalitet usluga i povoljne cijene su ono što nas vodi u našem poslovanju.